Brannalarm

I menyen under og på siden finner du sertifiserte foretak og personer, FG-godkjent utstyr og annen nyttig informasjon

Automatiske brannalarmanlegg i næringsbygg skal utføres iht. NS 3960:2019.Standarden kan kjøpes hos www.standard.no

Automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier skal utføres iht. FGs regler, for å være FG-godkjente.

FG stiller krav til kompetansen til personer og foretak som skal jobbe med brannalarmanlegg i næringsbygg, landbruk og gartnerier. Sertifiserte personer finner du i FG-kontroll.

FG-godkjente foretak og personell

FG-godkjent brannalarmutstyr

Kurs, eksamen og sertifiseringsordning for brannalarm

For brannalarm i bolig dekkes røykdeteksjon av innbruddsalarmreglene