Brannalarm

FG-godkjente brannalarmer tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner.

Automatiske brannalarmanlegg i næringsbygg skal utføres iht. NS 3960:2019.Standarden kan kjøpes hos www.standard.no

Automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier skal utføres iht. FGs regler, for å være FG-godkjente.

FG stiller krav til kompetansen til personer og foretak som skal jobbe med brannalarmanlegg i næringsbygg, landbruk og gartnerier. Sertifiserte personer finner du i FG-kontroll.

 

FG-godkjente brannalarmer 

FG-godkjente foretak og personell

FG-godkjent brannalarmutstyr