Kontrollveiledning for brannalarmanlegg - ABA

Kontroll av brannvarsler. Foto.

Foto: cunaplus/AdobeStock.

Sammen med FG har det vært en gruppe bestående av personer som til daglig driver med kontroll av brannalarmanlegg.

I denne anledning ønsker vi å takke de involverte for innsatsen dere har brukt i mange arbeidsmøter. I forkant av arbeidet har det vært en grundig vurdering av ulike kontrollskjemaer samt befaringer av kontrollordninger i både inn- og utland.

Til sammenligning med våre nordiske kollegaer har vi i Norge ikke samme forhold til uavhengig kontroll.

Med dette dokumentet ønsker FG å rette søkelyset mot uavhengighet samtidig med at omfanget blir forenlig med dagens anleggsstatus sett mot siste utgave av NS 3960.

Det er gitt føringer for å hensynta de ulike kravene som har eksistert gjennom tidene.

Om dokumentet

Kontrollveiledningen er delt i tre deler:

  1. En generell del som beskriver retningslinjer for gjennomføringen av en kontroll, hva en skal ta hensyn til både før og under og etter kontrollen. Deretter er det føringer for hvordan brannalarmanlegg skal poengvurderes, herunder avviksgrader og trekkfaktorer.
  2. Sjekkliste A-1
  3. Veiledning til sjekkliste er gitt i A-2

Den praktiske gjennomføringen av kontrollen er logisk oppbygd og tar for seg:

  1. Dokumentasjon
  2. En visuell kontroll
  3. En funksjonsgjennomgang

Til de som ikke er kjent med systemløsningen FG-kontroll, så er dette en løsning der blant annet forsikring kan se den tekniske tilstanden til slokkesystemer og elektriske anlegg. Sertifiserte kontrollører kan gjennom sin tilgang gi en vurdering av det kontrollerte anlegget. FG jobber fortløpende med å få implementert FG-790 til å bli en del av FG-kontroll.