Publisert:

Sprinklerkonferansen 2018

14. og 15. mars på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

FG Skadeteknikk ved møteleder Stine Neverdal ønsket velkommen til det store arrangementet med ny deltakerrekord med over 230 deltakere og 20 utstillere hvor temaet var "Fremtiden er digital!"

Konferansen samlet sprinklerbransjen, forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og bidragsytere fra andre skandinaviske land, Europa og USA.

Programmet for konferansen 2018.

Dag 1

Hildegunn Bjerke holdt en innledning med fokus på viktigheten av kompetanse og at det fortsatt vil være viktig når digitaliseringen overtar mange funksjoner.

Håvard Grønstad tok over og fortalte om nye endringer og siste nytt fra FG. Standarden NS-EN 12845 revideres, den europeiske gruppen har månedlige møter. Når dokumentet er klart blir det åpning for å kommentere, noe som blir et stort arbeid. Antatt publisering av NS-EN 12845 blir i 2022.

EN-16925, standarden for boligsprinkler er sendt til CEN for godkjent. Det gjenstår en avstemning, Norge vil gi et tydelig ja. Denne standarden vil erstatte INSTA 900.

Arbeidet med EN 12259-13 om pumpeanlegg ønskes velkommen, kravene tas det med i FG-veiledningen. Det er mange pumpeanlegg som ikke er fulgt opp tilstrekkelig, mange er ikke testet. 

Ida, Nils-Kristian og Gudbrand er utviklingsteamet for systemet FG-kontroll. Fra papir til pad! Nytt kontrollverktøy vil gi et stort potensiale og rapportene blir et bedre produkt. Poengsystemet endres til 100 poeng og det innføres mulighet for å legge til merknader. Det ble gitt en presentasjon av hvordan nytt system skal fungere med alt fra kartsøk til avviksregistrering med bilde- og talefunksjoner. 

Innleggene fra FG.

Tor Erik Silset, Gjensidige, fortalte om automatisering- og robotiseringsutviklingen og om hvordan kundebehovet endrer seg og at man endrer i tråd med kundenes behov. Silset pekte på at FG-kontroll blir et viktig verktøy for dem og også for de fremmøtte. Det er viktig at dataene i FG-kontroll er "ship and shape", presiserte Silset. 

Trond Engebråten fra NTI AS loset igjennom hvordan prosjektering og beregninger av sprinkleranlegg kan utføres med BIM-støtte. BIM er BygningsInformasjonsModellering.

John-Erik Westby, JE Consult AS, gjennomgikk nye veiledninger som arbeidsgruppene jobber frem.

Den nederlandske inspeksjon- og kontrollordningen ble det orientert om ved Emiel Verbuggen, KIWA R2B. Å vurdere avvik fra standarden er en del av opplæringen. Det er ikke lov at inspektørene kan designe anlegg. Det skal være uavhengighet. Nederland har en veldig tydelig og god ordning. 

Petter Nome, kontrollør med 30 års erfaring, satte søkelyset på hvem som har ansvaret for sprinkleranleggene og kravene til kompetanse. Det ble vist til hvilke feil som har blitt avdekket og at dette må tas bukt med. Han formidlet at det må være mer ærlighet. Å gjøre det riktig koster det sammen, avsluttet Nome med til applaus fra salen. 

DiBK ved Trond S. Andersen innledet med omtale av BASA-brannen. Det brant i juli 2015 i Tønsberg. Det var mange feil som oppstod den dagen, sprinkleranlegget var avstengt, brannalarmen ble slått av, seksjoneringene fungerte over ikke. Alt gikk galt, sier Andersen. Eier saksøker brannvesenet. Politiet har ilagt eier en bot. Saken er ikke avsluttet. 

TEK17s hovedmål var forenkling og reduksjon av kostnadene. Det ble foretatt av en gjennomgang på en lettfattet og informativ måte. Arbeidet med TEK22 er igangsatt. 

Dag 2

Heike Siefkes fra VdS startet dagen med fokus på gasslokkeanlegg. Det første systemet kan skrive seg tilbake til 1801, som var et CO2-system. Det ble foretatt en gjennomgang på hvor systemene kan benyttes, hvor vann er uegnet. Det ble vist til at den kan brukes hvor det er personer til stede, men et varsel ved å bruke dette i rom med personopphold som overnatting, sykehus osv. Det er forbudt i loven i Tyskland, da man ikke vet hvordan det påvirker helsen. deteksjonssystemet utløser systemet og de funksjoner som skal til for å lukke dører og åpninger automatisk. Det er to tester som er velkjente som gir hvilken konsentrasjon som skal til, videre er det mange flere faktorer som skal kartlegges. For hver installasjon må det utarbeide en risikoanalyse., se presentasjonen.  

Victaulic ved Cedric Verstynge orienterte om et nytt system med watermist og nitrogen. Det ble vist en fullskalatest og hvilke standarder/regler som er lagt til grunn. Spennende utvikling som deltakerne får ta del i.  

Henrik Johansen og kollega fra Johnson Controls om nye teknologi Sprinkler Sense. 

Honeywell ved Morten Leopold Helgerud og Tom Fjordvang holdt innlegg om tilbakeslagsventiler i sprinkleranlegg og NS-EN 1717 om rent drikkevann. 

Ingrid Alvsåker, BTF, presenterte sprinklerstatistikken for 2017.

Alex Playfair, SPP Fire Pumps holdt innlegg om European Pump Listing. Han viste til hvilke land om hvilke land som har en listeføring av pumper som kreves fulgt. 

John Y. Blackwood fra ClarkeFire Protection Products Ltd fortalte om dieselpumper, kontroll og oppfølging. 

Kurt R. Olaussen hos VVS og Sprinkler AS satt fokus på avvik funnet på kontroller og kontrollørens rolle.

Egil Larsen fra Oslo brann- og redningsetat tydeliggjorde kravene til eier og bruker i Forebyggendeforskriften. 

Til slutt holdt Per Arne Lindvik, KIWA TI AS, innlegg om kursing av kontrollører.

FG takker alle for deres bidrag og takk til alle deltakere som bidrar til at dette blir et flott arrangement. 

Ses igjen i 2019. 

UTSTILLERE