Publisert:

Infoseminar om FG-kontroll 3. juni i Brumunddal

3. juni holdt forsikring og FG et infoseminar om elkontroll. Seminaret ble holdt i Mjøstårnet i Brumunddal. 

(Datoer for infoseminar andre deler av landet kommer vi snart tilbake til)

Hildegunn Bjerke, FG, åpnet seminaret og ønsket velkommen etterfulgt av Ingrid Skånseng, FG, som holdt en gjennomgang av nye versjonen av systemløsningen FG-kontroll. 

Kjell Bechman-Pedersen, Eika og Erik Gjestvang, Gjensidige informerte om kontrollklasser, intervaller, sjekklister og viste oss eksempelbilder av termografering og kvaliteter på kontroller. 

Pål Arne Oulie, LBK og Bondelaget informerte om krav og retningslinjer. Pål Arne fortalte kort om veiledning til kontrollordning i landbruk sammen med hvilke kompetansekrav en elkontrollør må inneha. 

Hildegunn Bjerke avsluttet seminaret med informasjon om NS 3960 Automatiske brannalarmsystemer innen landbruk.

Presentasjonene fra seminaret er publisert nedenfor.