Publisert:

Informasjonsseminar Drammen 22. august 2019

Forside FG-kontroll.foto

22. august holdt forsikring og FG et informasjonsseminar om elkontroll.

Hildegunn, FG åpnet seminaret og ønsket velkommen. Vi fikk innblikk i GDPR og hva vi må tenkte på iht behandlingsgrunnlag og sensitiv informasjon.  

Ingrid, FG presenterte FG kontroll veiledning og tips for hvordan man skal jobbe i systemløsningen. 

Erik Gjestvang, Gjensidige informerte om viktigheten med elkontroll. Vi fikk se statistikk og oversikt over premieutbetaling. Det ble vist hva rapportene skal inneholder og minimumskrav. Forsikring vil ta stikkprøver for kvalitetssjekk på kontrollene innen landbruket. 

Arve Haug, FG, holdt et informativt innlegg om Brannalarm. NS 3960 med tillegg B for landbruksalarmanlegg. Arve fortalte kort om historien fra det kun var FG regler og frem til NS 3960 ble publisert. På sikt vil systemløsningen FG kontroll benyttes for registrering av brannalarm anlegg. 

Informasjon og påmelding for infoseminar i Bergen og Trondheim finner du under "arrangementer".