FG-sprinklerkonferansen 2014

FG-sprinklerkonferansen 2014 arrangeres 19. og 20. mars på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. 

Program sprinklerkonferansen 2014

Deltakerliste 2014

Det var 160 deltakere til stede på arrangementet. 

DAG 1

Odd Rød, leder Prosjektstyre FG-brann og ansatt i Gjensidige, ønsket velkommen til konferansen. 

Martin Danielsen, styreleder i FNO Skadedrift og ansatt i Gjensidige, fokuserte på viktigheten av samarbeid, og takket for den gode og viktige jobben som utføres av sprinklerbransjen. Arbeidet som nedlegges samsvarer med forsikringsselskapenes verdier og visjoner hvor helse, miljø og sikkerhet står sentralt. 

Innlegget til Martin Danielsen 

Håvard Grønstad, fagsjef FG-brann og ansatt i Finans Norge fortalte om FGs aktiviteter og bruk av regler. To viktige punkter: 1. Ny kontrollveiledning er høyt prioritert, hvor målsettingen er at kontrollene skal bli mer likt utført. 2. Bruk av andre regler må gjøres med klokskap.    

Innlegget til Håvard Grønstad

Trond S. Andersen, overingeniør hos DiBK, var tydelig på hva det betyr å inneha sentral godkjenning og ansvarsrett. FDV-dokumentasjon er det som har høyest fokus ved tilsyn i 2014, antar at det blir utført 12.000 tilsyn. Mange interesser vedr. kontroll, noen ønsker den redusert og noen ønsker økning i kontrollomfanget. Obligatorisk kontroll i tiltaksklasse 2 og 3, men ordningen er under overvåkning som igjen skal vurderes på departements nivå. Det ble gitt en innføring i hvordan areal på balkong skal beregnes, for å kartlegge hvor stor del som er åpent areal.  

Innlegget til Trond S. Andersen

Einar Melheim, direktør i Norsk Vann, holdt innlegg om Norsk Vann, OFAS, vannverket og kommunens oppgaver og ansvar, VA/Miljøblad nr 82, retningslinjer Drammensregionen, erfaringer fra Skien, prosjekt tilbakeslagssikring. Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon med hovedfokus på påvirkning av rammebetingelser, utdanning og rekruttering samt kompetanseutvikling- og formidling. 

Innlegget til Einar Melheim

Anders Rørvik Ellingbø, nestleder i prosjektstyre FG-brann og ansatt i If, fokuserte på hva som skadeomfang ved sprinkler. 

Innlegget til Anders Rørvik Ellingbø

Gunnar Sundal, Erichsen & Horgen AS og Anders Sandmæl, Dokumentert AS orienterte om arbeidet som gjøres i Sprinklerteknisk forum hvor de er delaktige. Det var hovedfokus på kommende kontrollveiledning og dokumentasjon av anlegg. 

Innlegget til Gunnar Sundal

Innlegget til Anders Sandmæl

Jacob Andersen fra DBI ga en god orientering om hvordan kontroll av sprinkler og vanntåke fungerer i Danmark.

Innlegget til Jacob Andersen

 

Dag 1 ble avsluttet med en paneldebatt. Det var stort engasjement og det ble stilt mange spørsmål. 

 

DAG 2

Anders Rørvik Ellingbø, nestleder i prosjektstyre FG-brann, ønsket velkommen til dag 2.

Olav Kjærland, medlem av prosjektstyre til FG-brann og ansatt hos KLP, orienterte om forsikringsselskapenes risikovurdering og tarifferingssystem. 

Innlegget til Olav Kjærland

Hildegunn Bjerke fra Finans Norge ga en orientering om endringer og funksjoner i ESS. Det ble også gitt info om en ny database for dokumentasjon av flere type sikringsanlegg - FG-kontroll, www.fgkontroll.no.

Innlegget til Hildegunn Bjerke

Ronny Samuelsen, Multiconsult AS, holdt innlegg om hydrauliske beregninger med hovedfokus på forståelse på en databeregninger og foreta en overslagsberegning. 

Innlegget til Ronny Samuelsen

John-Erik Holmli, representerte BTF og ansatt i Viking, orienterte om de siste endringer i INSTA-900-1 og NS-EN 12845 samt viste frem statistikk for antall hoder og dyser omsatt i 2013. 

Innlegget til John-Erik Holmli

BTF sin statistikk for slokkeanlegg 2013

Arnstein Fedøy, representerte vanntåkeforum og er ansatt i Kontrollpartner AS, orienterte om arbeidet i vanntåkeforumet.

Innlegget Arnstein Fedøy i pdf

Innlegget til Arnstein Fedøy i pptx (da det kan være problemer med å åpne pdf-filen)

Torleif Østrem-Olsen, leder ved TIs opplæringssenter i Haugesund, fortalte om senteret og om siste nytt på utdanningsområdet.

Per Arne Lindvik supplerte underveis.

Innlegget til Torleif Østrem-Olsen

Til slutt fikk utstillerne, som ønsket det, anledning å gi en kort presentasjon. 

Innlegget til utstiller Tyco

Innlegget til utstiller Viking

Innlegget til Fire Eater Norge

Innlegget til Reliable, Nordic Sprinkler AS

R-Con, holdt ikke innlegg

Armaturjonsson, holdt ikke innlegg

TUSEN TAKK FOR ET GODT OPPMØTE OG GODT ENGASJEMENT.