FG-sprinklerkonferansen 2019

Takk til alle påmeldte, foredragsholdere og utstillere. Konferansen er fulltegnet og vi er i gang med mange dyktige innledere på Radisson Blu Airport Hotel.

Under er alle presentasjoner og bilder fra konferansen.

publikum sittende i arrangement sal.sett forfra.foto

FG-sprinklerkonferansen 2019

Tid
13. mars 2019, 09:00 - 14. mars 2019, 15:00
Sted
Radisson Blu Airport Hotell Gardermoen
Påmelding

Denne er stengt. 

FG holder konferanse med en målsetting om å gi alle aktører et faglig påfyll og aktuell oppdatering innen fagfeltet sprinkler og slokkesystemer.

Konferansen har samlet sprinklerbransjen og representanter fra forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og brannteknisk miljø. Arrangementet er i gang og det er deltagere og bidragsytere fra andre skandinaviske land, Europa og USA.

DAG 1, onsdag 13. mars

Håvard Grønstad åpnet konferansen og ga ordet videre til leder for fagutvalget bygning Oddmund Bleie. Det ble gitt forklaring på hvordan digitalisering påvirker arbeidsprosesser og kundebehandlingen. Oddmund presiserte at dataene som blir registrert er viktige, de må være riktig og til å stole på, og da vil det være til nytte for forsikringstaker og forsikring mtp en riktig risikovurdering. 

Grønstad ga en orientering om siste nytt innen regler og annen aktivitet, som f.eks. Byggkvalitetsutvalget nedsatt av departementet. 

FG-kontroll ble presentert, først ved utvikler Ørjan Knutli, Capra Consulting AS, som ga et innblikk i hvordan man jobber med systemutvikling og hvor viktig det er med et godt samarbeid for at man skaper felles forståelse for innhold og ønsket resultat. Videre ble det gjort en gjennomgang av hvordan en kontroll skal registreres. 

Anders Frost-Jensen, DBI, orienterte om hvordan man utfører inspeksjon i Danmark. 

OFAS har utviklet en film om boligsprinkler som vil være tilgjengelig på www.slokkeanlegg.no. Grønstad oppfordret til bruk av skjulte sprinkler. 

Westby orienterte om ny boligsprinklerstandard, NS-EN 16925:2018, som fører til en ny måte å jobbe på. Tillegget i VTEK vil inngå i standarden. NS-INSTA erstattes med NSEN 12259-14. Det kommer også en ny standard for vanntåke. Det ble foretatt en gjennomgang av viktige endringer i boligsprinklerstandarden.  

Mark E. Fessenden, Johnsen Controls holdt innlegg med tittelen "Future of Residential fire protection" og hans kollega Vegard Ellefskås fortalte om innstøpte rørsystemer, CPVC og boligsprinkler. 

Runar Berget, NOKAS, fortalte om arbeidet med å håndtere risikobildet i Oslo-skolene.

Eivind Elnan, Hypoxic Technologies AS, orienterte om oksygen reduserende systemer. 

DAG 2, torsdag 14. mars

NTI ved Joacim Rud Nilsen og Hans Olav Michelsen fortalte om digitalisering av data, hvor vi er nå og hvordan det kan bli. Stikkord er BIM, VDC og MagiCAD som er en objektdatabase som benyttes av svært mange innen VVS. 

Guy Watson. Reliable Fore Sprinkler (UK) Limited fortalte om nyutvikling og produktnyheter. 

Marcel Ruesink fra Viking holdt innlegget om ibc og risikoene ved branner. Ruesink ga et innblikk i NFPA 30, viste mobile services, Viking har utstyr til bruk for å forebygge eskalering av en oppstått brann.

Daniel Larsson på vegne av Jack Carbone fra Victaulic holdt innlegg om tørrsprinkler og slanger.

Vi nærmer oss 1 million sprinkler omsatt årlig i følge statitikkene til BTF som ble presentert av deres leder Ingrid Alvsåker.

Henrik Johansson, Johnson Controls, fortalte om erfaringer med bruk av nitrogren for trykksetting av tørranlegg.  

Kurt R. Olaussen, VVS og Sprinkler As, snakket engasjert om tilbakestrømssikring og tilhørende utfordringer og erfaringer. 

Kristoffer Hansen, Sprinklerprosjekt, holdt innlegg om FG-930 FG-veiledning til NS-EN 12845. Med en sterk oppfordring om å benytte dokumentet og innspill på behov for justeringer.  

Siste innlegg ble holdt av Gunnar Sundal hos KIWA TI hvor det ble gitt info om status om deres aktivitet. De søker etter ny fagmedarbeider.