Brukermøte 2012 for FG-foretakene

Brukermøtet ble holdt 21. og 22. mars på Gardermoen på Comfort Hotel RunWay.  

Det var 133 fremmøtte deltakere.

Programmet for brukermøte.

Første presentasjonen om SAK 10 ble holdt av DIBK ved Marit Langen

Del 1 Søknadssystemet

Del 2 Søknad og søknadsbehandling

Del 3 Ansvar og ansvarsregler

Del 4 Kontroll

Jarl Tonning fra Nokas BST holdt innlegget "Brannteknisk rådgiver - representant for bruker"

Innlegget "Vanntilførsel fra kommunalt vannverk" ble holdt av Kjartan Magnar Reksten fra VAV Oslo kommune.

Deretter holdt Bjørn Braathen fra Norconsult AS innlegget "Trykkøkningspumper tilkoblet kommunalt nett".

Grundfos Pumper ved Øyvind Fossum ga en orientering om sprinklerpumper før Peter Eklöf fra R-Con informerte om deres pumpar och pakertlösningar, del 1 og del 2.

Den andre dagen startet med dokumentasjon av sprinklernalegg presentert av Frank Elton fra Kontroll & Rådgivning AS.

Ronny Samuelsen presenterte Brannteknisk forening sine synspunnkter sett fra bransjen sitt ståsted.

Sprinkling av veitunnel ble presentert av Brannskydslaget ved Hans Nymann og Conny Becker.

Trender på rør og rørsystemer og Tyco sin erfaring med vanntåke ble presentert av Henrik Johansson.

Håvard Grønstad, fagsjef for FG-brann, orientert om status for FG sitt arbeid med sertifiseringsordningen og veiledning til NS-EN 12845.

Til slutt orienterte Teknologisk Institutt ved Torleif Østrem Olsen om sertifiseringsordningen som er igangsatt.