FG-kontroll info og gjennomgang for forsikring

Enkel gjennomgang av FG-kontroll med hovedvekt på søk av tidligere ESS sprinklerrapporter

FG-kontroll info og gjennomgang for forsikring

Tid
12. oktober 2021, 10:00 - 11:30
Sted
Microsoft Teams
Påmelding

arrangementet er avsluttet

Opptak av webinar om FG-kontroll

12. oktober ble det holdt webinar for forsikring med innføring i FG-kontroll og visning av søk etter anlegg og rapporter