Lekkasjestopper

Finans Norge har etablert en godkjennelsesordning for lekkasjestoppere i samarbeid med forsikringsselskapene. Godkjennelsesordningen administreres av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Det er nødvendig å gjøre tiltak for å redusere antall vannskader.

Vannskader er et stort problem både i antall og kroner. Hvert 9. minutt oppstår det en vannskade i et privat hjem. I perioden 2009-2014 oppsto det 370 000 skader til en samlet verdi av 13,3 milliarder i private hjem.

Forskrift og FG-regler

1. juli 2010 ble forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) til plan- og bygningsloven gjort gjeldende. Her stilles det nye krav til sikring av vanninstallasjoner i § 13-20.

Det vil bety at bruk av lekkasjestoppere vil bli løsningen for å ivareta myndighetenes krav. Ved bruk av en FG-godkjent automatisk lekkasjestopper vil man med sikkerhet vite at man oppfyller myndighetenes krav.

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere, utgave 1, trådte i kraft 15. juni 2011.

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere, utgave 2, trådte i kraft 1. desember 2015.

 

FG-godkjente lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

Orientering Antallet vannskader er økende. I 1974 var de samlede erstatningene etter vannskader 75 mill. kr. Det tilsvarer 385 mill. kr i 2008. (KPI-justert erstatningsbeløp.) De samlede utbetalingene i 2008 var imidlertid...

FG-attest for lekkasjestopper

Iht. reglenes punkt 3.6: Dokumentasjon av installert lekkasjestopper kan sendes til aktuelt forsikringsselskap. FG-attest lekkasjestopper