Slokkesystemer

Sprinklerregler for bolig

Ny nordisk boligsprinklerstandard, NS-INSTA 900-1:2009 erstatter 'Tekniske retningslinjer for dimensjonering, prosjektering og installering av sprinkleranlegg i bygninger for boligbruk til og med 4 etasjer'.

Vanntåkesystemer

Utgave 3 av vanntåke-veiledningen utgis med gyldighet fra 1.12.2016.