Håndbok i innbruddssikring, FG-111:4

Denne håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner.

Håndboken for sikring av PC-utstyr, FG-113:1, er tatt inn som en del av den nye håndboken for innbruddssikring, FG-111:4.