Trygghetsruter - informasjon og krav

FG har utarbeidet et dokument som beskriver krav til ulike typer FG-godkjente trygghetsruter. 

Kravene er rettet til ruter med motstand mot hærverk, innbrudd og prosjektiler. En kan også finne regelverkshistorie og annen nyttig informasjon knyttet til trygghetsruter.

Trygghetsruter - informasjon og krav