Regler innbrudd

Regler for innbruddsalarm

FG-200-serien er utarbeidet av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) i Finans Norge, og representanter for forsikringsselskapene i tillegg til et regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen. Informasjonsskriv om FGs regelverksserie for innbruddsalarm.

Håndbok i innbruddssikring, FG-111:4

Denne håndboken er utarbeidet for å gi en veiledning i praktisk gjennomføring av de minimumskrav i innbruddssikring som forsikringsselskapene stiller for næringslivet generelt, men også som et hjelpemiddel for privatpersoner.

B-kravene

Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter -  innbruddssikring for næringslivet, samt register over forretningstyper. Eldre utgaver kan lastes ned via lenkene til høyre.

Regler for fysisk sikring

Her finner du regler for bygningskonstruksjoner, elektroniske låsesystemer, låser og glass.                                                             

Regler for tåkesikringsanlegg

FG har sammen  fagbransjen utarbeidet regler for tåkesikringsanlegg, FG-250:1. Siste utgave av reglene er datert 10.02.2014.

Sikkerhetsskap - krav

FG-krav for sikkerhetsskap Formålet med kravene er å sikre våpen i henhold til norsk lov, samt oppbevaring av verdigjenstander og varer med mindre verdi, på en sikker måte. Kravene omfatter forsikringsselskapene bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap.  FG-krav for prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap FG-520:1, trådte i kraft 1.1.2012....

FG-godkjente verdioppbevaringsenheter - informasjon og krav

Beløpsgrenser for sikkerhetsskap og verdiskap fra juni 2006 vil bli erstattet med FG-530:1 med virkning fra 1. juni 2012. FG-530 omhandler regler for FG-godkjente verdioppbevaringsenheter som: Verdiskap, nattsafer, deponeringsenheter, kontantautomater, elementhvelv, plass-støpte hvelv, hvelvdører og sikkerhetsskap. I dette inngår også såkalte våpenskap. Reglene tar overordne...

Gitter - krav

MERK! De gamle reglene fra FG har blitt erstattet med den europeiske normen EN 1627 som kan kjøpes hos www.standard.no  

Låser - informasjon og krav

Under finner du FG-regler for mekanisk og elektronisk avlåsing. I FG-310 er det i tillegg mye nyttig informasjon om lås.