Anbefalinger knyttet til byggeteknisk forskrift TEK10

Med henvisning til TEK10 sin veiledning skal brannvarslingsløsningen imøtekomme kravene til universell utforming. Dette betyr at anleggene må suppleres med optisk varsling.

Veiledningen til forskriften (innført i mars 2011) spesifiser kravene som følger (sitat):

”I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske signalgivere suppleres med optiske signalgivere i:

  • de deler av byggverk som er åpent for publikum, jf. § 12-5 fjerde ledd
  • fellesarealer og rom med arbeidsplasser i arbeidsbygninger, jf. § 12-5 femte ledd
  • rom som er universelt utformet i samsvar med § 12-7 femte ledd
  • bad og toalett utformet i samsvar med § 12-9 annet og tredje ledd.”

Noralarm har laget kriterier for optisk varsling som anbefales av FG.