Europeiske standarder for brannalarmanlegg

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) for brannalarmanlegg benevnes TC 72. TC står for technical comitee.

Den tekniske komiteen (TC) har mange tilhørende arbeidsgrupper som benevnes WG. WG står for working group.

Leder for TC 72 er Mr Bernard Laluvein og sekretæren for komiteen er Miss Sharon Cumberbatch.

Klikk her for en oversikt over standardene og status for arbeidet per april 2011.

Standar Norge har nedsatt en nasjonal normkomité. Lederen for denne komiteen er Carsten Due.