HØRING - nye regler for innbruddsalarmforetak og personell

Følgende regler er ute på høring:

  • Krav til innbruddsalarmforetak, FG-201
  • Krav til personell i innbruddsalarmforetak, FG-202

Høringsfristen er 1. april 2014

Det vil være et innledende høringsmøte 2. april som avholdes hos FG.

Under finnes reglene og kommentarskjema.