FG-seminar om elkontroll høsten 2017

Det planlegges et seminar om elkontroll høsten 2017.

Seminarsted: Gardermoen.

Varighet: Det blir et dagsseminar eller et lunsj til lunsj-seminar med sosialt samvær.